آخرین مقالات http://www.mamanaclub.com/ آخرین مقالات مامانا کلاب FA خانه http://www.mamanaclub.com/Images/RssLogo.gif http://www.mamanaclub.com/ مامانا کلاب Copyright مامانا کلاب, 638375555244864766 20 Intech علت رنگ پریدگی در کودکان و علائم آن اگر فرزندتان بیش از حد دچار رنگ پریدگی می شود آن را بر عهده رنگ پوست و یا ترس وی نگذارید و بهتر است به کم خونی در وی مشکوک شوید و برای اثبات این امر به آزمایشات و معاینه پزشکی روی بیاورید.. http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/مراقبت-های-پزشکی-424/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86-10915.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-07-06 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/مراقبت-های-پزشکی-424/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86-10915.aspx حسادت کودک بزرگتر نسبت به کودک کوچک تر گاهی مشاهده می شود که کودک بزرگتر نسبت به نوزاد احساس خشم و حسادت می کند و حتی این احساس به شکل رفتار خشونت آمیزی در می آید . این رفتار ، طبیعی و قابل پیش بینی است ، زیرا خشم و حسادت بین همه افراد و در همه سنین وجود دارد... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%aa%d8%b1-10914.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-07-05 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%aa%d8%b1-10914.aspx راه های مقابله با گرمازدگی کودکان درون بدن ما مقدارزیادی گرما تولید می شود که بصورت طبیعی با راه های عرق کردن و دفع گرما از طریق پوست، خنک شده و تعدیل دما صورت می گیرد... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/مراقبت-های-پزشکی-424/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10913.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-07-02 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/مراقبت-های-پزشکی-424/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10913.aspx چگونه کودکی مودب تربیت کنیم؟ یک کودک بی ادب به یک بزرگسال بی ادب تبدیل می شود و بزرگسالانی که مودب نیستند در مسائلی مانند شغل، ازدواج و دوست یابی با مشکلات زیادی مواجه خواهندشد... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-10912.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-07-01 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-10912.aspx روش هایی فوق العاده برای جدا کردن اتاق کودک از اتاق والدین یکی از مسائل مهمی که ذهن بیشتر والدین جوان را مشغول می‌کند، این است که باید فرزندشان را در اتاق خودشان بخوابانند یا اینکه او را از همان ابتدا به خوابیدن در اتاقش عادت دهند... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-10911.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-06-28 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-10911.aspx مصرف نادرست چه مواد غذایی باعث سقط جنین میشود؟ مواد غذایی سقط جنین را می شناسید؟ شما خانم باردار که همه کار برای سلامتی جنین خود انجام می دهید برای حفظ آن و جلوگیری از سقط جنینتان باید در مصرف برخی از مواد غذایی بسیار محتاط عمل کنید http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/سقط-جنین-و-بارداری-ناموفق-417/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-10910.aspx بارداری و زایمان 2017-06-08 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/سقط-جنین-و-بارداری-ناموفق-417/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-10910.aspx تفاوت سزارین با بیهوشی و بیحسی سزارین با بیهوشی: پس از آماده شدن در بلوک زایمان ، به اتاق عمل انتقال داده می شوید. شما با کمک پرستار بیهوشی وارد اتاق عمل شـده ، روی تخت عمل قرارگرفته و به مانیتور (دستگاه چک علایم حیاتی) وصل می شوید. نبض، تنفس و نـوار قلبتان بـه کمـک دسـتگاه ها کنتـرل شـده، یکـی از رگهایتان برای تزریق سرم و داروهای بیهوشـی بـاز نگهداشـته مـی شـود. سـر و گـردن، د هـان، بینـی و دندانهای لق چک شـده و اکسـیژن از طریـق یـک ماسک وارد ریه هایتان مـی شـود . سپس بـا تزریق داروهای بیهوشی از طریق رگ، شما تقریبا" پس از 30 ثانیه بیهوش میشوید. http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%ad%d8%b3%db%8c-10908.aspx بارداری و زایمان 2017-05-21 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%ad%d8%b3%db%8c-10908.aspx تاثیر شیاف پروژسترون بر جنین شیاف برای جلوگیری از سقط جنین و بهبود لانه گزینی تجویز می شود http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%81-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-10907.aspx بارداری و زایمان 2017-05-20 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%81-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-10907.aspx راه های کنترل خشم در کودکان پرخاشگری و عصبانیت های کودکان دلایل مختلفی دارد و برای یافتن این دلایل باید به صورت ریشه ای به موضوع نگاه کنیم.... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10906.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-04-12 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10906.aspx استفاده، فواید و مضرات پستانک جنینها حتی هنگامی که در رحم مادرشان هستند هم انگشت می‌مکند http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9-10904.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2017-04-08 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9-10904.aspx چگونه نوزاد خود را حمام کنیم؟ مادران تازه‌کار یا زنانی که قصد مادر شدن دارند، همیشه این نگرانی را دارند که چگونه نوزاد تازه به دنیا آمده خود را حمام کنند... http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-10905.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2017-04-08 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-10905.aspx اسباب بازی های مناسب سنین مختلف کودک در کنار صحبت ها و نوازش های پدر و مادر، اسباب بازی ها نیز از وسایل ضروری و اجتناب ناپذیر برای ورود کودک به جهان پیرامون است... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10903.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-04-03 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10903.aspx تاثیر و اهمیت کتاب خواندن برای کودکان در کشور ایران میانگین مطالعه روزانه کمتر از یک دقیقه است. این درحالی است که کتاب خواندن والدین حتی باعث رشد و تکامل ذهنی و رفتاری کودکان می‌شود. خوب است فرهنگ کتاب خواندن رادر خود و کودکمان گسترش دهیم و با آگاهی بیشتر درباره نوع کتاب و تناسب آن با سن فرزندمان تصمیم‌گیری کنیم... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10902.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-03-30 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10902.aspx آموزش مهارت نه گفتن به کودکان اگر شما نمی خواهید کودک شیرین بله قربان گوی شما به خاطر همین ویژگی اش در آینده آسیب ببیند مهارت نه گفتن را به او بیاموزید... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10901.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-03-27 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10901.aspx مضرات استفاده تبلت و گوشی موبایل در کودکان یکی از وسایل بازی رایجی که در دنیای کودکان وارد شده است استفاده از تبلت بوده که علاوه بر اتلاف زمان زیادی از وقت کودک ، باعث شده به جای تحرک و خلاقیت ساعت ها به صفحه آن خیره می شوند... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10900.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-03-26 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10900.aspx چه زمان و چگونه کودک خود را از پوشک بگیریم؟ بهترین زمان برای از پوشک گرفتن کودک معمولاً از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی است... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/بهداشت-و-سلامت-425/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-10899.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-03-18 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/بهداشت-و-سلامت-425/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-10899.aspx زایمان در آب از مزایای این روش درد کم و عدم استفاده از داروهای بی‌حسی است ولی در این روش خطر بروز مشکلات تنفسی به جهت ورود آب به ریه نوزاد و عفونت و خونریزی برای مادر وجود دارد http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-10839.aspx بارداری و زایمان 2017-03-14 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-10839.aspx 12 اشتباه بزرگ والدین در تربیت کودکان وقتی رفتار زشتی از فرزندتان سر می‌زند بی‌هیچ شک اولین سوالی که برایتان مطرح می‌شود این است که فرزندم این را از کجا یاد گرفته است؟ غافل از آن‌که کودکان لوح‌های سفیدی هستند در دستان ما والدین و این ما هستیم که با رفتار و تربیت خود شخصیت آنها را شکل می‌دهیم... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/12-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10898.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-03-13 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/12-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10898.aspx 17 علائم اولیه بارداری با دانستن علائم اولیه بارداری بدون رفتن به پزشک میتوانید از وضعیت خود مطلع شوید... http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/17-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10897.aspx مراقبت قبل از بارداری 2017-03-12 http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/17-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10897.aspx راهکارهایی برای بلند قد شدن کودک اکثر مردم که خود بهره ی چندانی از بلند قامتی نبرده اند دلشان میخواهد که فرزندانی بلند قد داشته باشند. برای رسیدن به این منظور بچه ها در سنین رشد نیاز به مواد غذایی مغذی دارند... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/بهداشت-و-سلامت-425/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10896.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-03-11 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/بهداشت-و-سلامت-425/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10896.aspx علائم فرارسیدن زایمان قبل از زایمان بدن خانم باردار در ماه آخر بارداری خودش رو برای زایمان آماده می کند. ممکن است از فعالیتهای بدن در این خصوص بدون اطلاع باشید یا هرچقدر به روز زایمان نزدیک تر می شوید نشانه جدیدی را در خود مشاهده کنید.... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-10894.aspx بارداری و زایمان 2017-03-09 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-10894.aspx چگونه کودک خود را از شیر بگیریم؟ فرایند از شیرگرفتن، ساده ترین راه برای شما و کودک شما خواهد بود... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-10895.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-03-09 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-10895.aspx 20 روش برای خواباندن نوزاد نوزاد را سیر کنید؛ اگر کودک شما از آن کودکانی است که نیمه شب گرسنه از خواب بیدار می شود، تغذیه قبل از خواب می تواند مفید باشد... http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/20-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-10893.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2017-03-08 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/20-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-10893.aspx خوراکی هایی که منجر به سقط جنین و زایمان زودرس می شود از خوردن پنیر نرم به دلیل احتمال به آلودگی در دوران بارداری پرهیز کنید http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-10889.aspx بارداری و زایمان 2017-03-07 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-10889.aspx ترس از زایمان و راه های مقابله با آن توجه داشته باشید که کمی استرس و ترس از زایمان برای شما خوب است... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/روانشناسی-414/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%86-10888.aspx بارداری و زایمان 2017-03-06 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/روانشناسی-414/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%86-10888.aspx چرا کودکم بچه های دیگر را کتک میزند؟ وقتی که کودک راه رفتن و تکلم را بیاموزد روش‌های بیان مشکلات هیجانی او هم توسعه می‌یابد. در این حال ممکن است مشکلات هیجانی خود را از راه تخریب و عدم تحرک و مخالفت‌جویی و منفی‌کاری و مانند اینها ابراز کند... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%85-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%aa%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%9f-10887.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-03-05 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%85-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%aa%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%9f-10887.aspx وزن وقد نرمال جنین در طول بارداری و هنگام تولد اگرچه برای نوزادانی با وزن کمتر از 1000 گرم در هنگام تولد یا بیشتر از 5 کیلوگرم نیز شانس بالایی برای بقا وجود دارد، با این حال معمولاً تولد یک نوزاد با وزن خیلی کم یا خیلی زیاد، با افزایش قابل توجه خطراتی همراه است که او و زن باردار را تهدید می کنند... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-10886.aspx بارداری و زایمان 2017-03-04 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/زایمان-416/%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-10886.aspx تاثیر استرس مادر بر جنین و عواقب خطرناک آن محققان به تازگی دریافته‌اند استرس شدید مادر در دوران بارداری، ممکن است موجب ابتلای کودک او به شیزوفرنی در آینده شود... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/روانشناسی-414/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a2%d9%86-10884.aspx بارداری و زایمان 2017-03-01 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/روانشناسی-414/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a2%d9%86-10884.aspx آسیب های تک فرزندی تک فرزندی گرچه پدیده جدیدی نیست اما در جامعه ما در هیچ زمانی مانند الان فراگیر نبوده است... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%db%8c-10885.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-03-01 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%db%8c-10885.aspx به این دلایل از زعفران در دوران بارداری استفاده نکنید! دوزهای بالا از این گیاه باعث انقباضات رحم شده و منجر به سقط جنین میشود. این گیاه به تحریک هضم مناسب در طول این دوران کمک میکند... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af--10882.aspx بارداری و زایمان 2017-02-28 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af--10882.aspx مواد شوینده ای که در بارداری نباید استفاده کنید را بشناسید در دوران بارداری بهتر است که از خوشبوکننده‌های شیمیایی استفاده نشود... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-10883.aspx بارداری و زایمان 2017-02-28 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-10883.aspx راه های تقویت اسپرم در مردان از میان هر 25 مرد یک نفر اختلال کم بودن تعداد اسپرم‌ها را دارد. فاکتورهای سبک زندگی نظیر استرس، چاقی، و رژیم غذایی نامناسب می‌تواند بر تعداد و فعالیت اسپرم‌ها تأثیرگذار باشد.... http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-10881.aspx مراقبت قبل از بارداری 2017-02-27 http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-10881.aspx راشیتیسم یا پای پرانتزی و درمان آن دلایل مختلفی وجود دارد که باعث پرانتزی شدن پاها می‌شود... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/مراقبت-های-پزشکی-432/%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-10880.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-02-26 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/مراقبت-های-پزشکی-432/%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-10880.aspx نکاتی در تربیت کودکان 1 تا 2 سال مهارت هایی چون برداشتن اولین قدم،اولین لبخند ویا با دست خدا حافظی کردن نقاط عطف در تکامل می باشند.این مهارتها را اغلب کودکان در سنین مشخصی کسب می کنند... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-1-%d8%aa%d8%a7-2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10879.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-02-23 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-1-%d8%aa%d8%a7-2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10879.aspx تغذیه کودک 2تا 5 سال برنامه غذایی مناسب کودکان سنین زیر ۵ سال باید روزانه حاوی تمام گروه های غذایی اصلی شامل نان و غلات ، میوه ها و سبزی ها شیر ولبنیات و گوشت و جانشین ها باشد ... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/تغذیه-کودک-427/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-2%d8%aa%d8%a7-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10878.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-02-22 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/تغذیه-کودک-427/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-2%d8%aa%d8%a7-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10878.aspx عوامل موثر بر رشد کودکان عوامل موثر بر رشد کودکان شامل: نژاد، عوامل هورمونی، تغذیه، عوامل جسمی و روانی هستند. از میان این عوامل، هورمونها اهمیت ویژهای دارند. هورمونهای موثر در رشد، گوناگون هستند: هورمون تیروئید، هورمون رشد، هورمونهای استروژن، آندروژن... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/بهداشت-و-سلامت-425/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10876.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-02-21 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/بهداشت-و-سلامت-425/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10876.aspx بیماری سوزاک چیست؟ بیماری سوزاک چیست؟ بیماری سوزاک یک بیماری مقاربتی است. علت سوزاک باکتری نایسریا گونوره آ است... http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-10877.aspx مراقبت قبل از بارداری 2017-02-21 http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-10877.aspx درمان دل درد کودکان امروزه هر وقت نوزادی شیرخوار دل درد و دل پیچه می گیرد، اولین کاری که برخی از خانواده انجام می دهند دادن عرق نعناع برای رفع نفخ نوزاد می باشد و یا اینکه شربتهای شیمیایی ضد نفخ به کودک می دهند، درحالیکه ممکن است مشکل چیز دیگری باشد... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/مراقبت-های-پزشکی-424/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10875.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-02-19 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/مراقبت-های-پزشکی-424/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10875.aspx دیابت بارداری و راه های درمان آن دیابت بارداری گاهی در دوران بارداری زمانی بروز می‌یابد که میزان گلوکز خون (قند خون) مادر بسیار بالا است. بالا رفتن میزان قند خون در دوران بارداری، چنانچه درمان نشود، مشکلاتی را برای نوزاد ایجاد می‌کند... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-10874.aspx بارداری و زایمان 2017-02-15 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-10874.aspx باید ها و نباید های دوران بارداری بایدها و نبایدهای دوران بارداری زنان گرسنگی طولانی‌مدت باعث تولید ماده‌ای به نام کتون یا استون در بدن می‌شود. این ماده به‌خصوص در 3 ماهه اول بارداری اثر سوئی روی مغز جنین می‌گذارد. به همین دلیل خانم‌های باردار باید سعی کنند حتی در حالت ویار و تهوع گرسنه نمانند و از وعده‌های کوچک غذا یا انواع میوه و بیسکویت در فواصل کوتاه استفاده و از تولید کتون در بدنشان جلوگیری کنند... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10872.aspx بارداری و زایمان 2017-02-14 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10872.aspx وابستگی کودک به اشیا بهتر است والدین پتو یا هر وسیله دیگری را که به کودک آرامش می دهد، قبول کنند... http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7-10873.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2017-02-14 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7-10873.aspx تغذیه مناسب برای پیشگیری از سقط جنین سقط، به دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری یا دفع جنین با وزن زیر 500 گرم گفته می شود... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/سقط-جنین-و-بارداری-ناموفق-417/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-10870.aspx بارداری و زایمان 2017-02-13 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/سقط-جنین-و-بارداری-ناموفق-417/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-10870.aspx ترک وخطوط دوران بارداری و راه های درمان آن یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که خانم‌ها در دوران بارداری تجربه می‌کنند، ترک‌های روی پوست بدن یا ترک بارداری یا ترک شکم است.... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-10871.aspx بارداری و زایمان 2017-02-13 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-10871.aspx 5 عامل ناباروری ونازایی در زنان ناباروری زنان میتواند ناشی از: مشکلات ساختاری رحم، لوله‌های فالوپ مسدود شده و در اغلب موارد تخمکهای ناسالم باشد.... http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/ناباروری-412/5-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-10869.aspx مراقبت قبل از بارداری 2017-02-12 http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/ناباروری-412/5-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-10869.aspx اختلال بیش فعالی در کودکان معمولا همه‌ی ما دست کم یک کودک بیش‌فعال را در خانواده یا اقوام خود سراغ داریم. این کودکان بسیار باهوش و با استعداد هستند ولی با این وجود، در زندگی تحصیلی و شغلی موفق نمی‌شوند، زیرا نمی‌توانند بر چیزی تمرکز کنند و انرژی و استعدادهای سرشار خود را در جهتی درست به‌کار بگیرند. خوشبختانه این مسئله قابل کنترل است و... http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/مراقبت-های-پزشکی-432/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10868.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-02-11 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/مراقبت-های-پزشکی-432/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10868.aspx چرا کودکان دروغ می گویند؟ کودکان ممکن است دروغ بگویند به علت: پوشاندن مسئله‌ای که به دردسر نیفتند مشاهده عکس‌العمل شما در برابر دروغ‌هایی که می‌گویند هیجانی کردن داستان‌هایی که تعریف می‌کند و یا این‌که خودشان را بهتر جلوه دهند جلب‌توجه، حتی زمانی که می‌دانند شما از حقیقت آگاه هستید. گرفتن چیزی که می‌خواهند، مثلاً به مادربزرگ می‌گویند ((مامانی. قبل از شام به من سیب‌زمینی سرخ‌شده، بدید)... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d8%9f-10867.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-02-09 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d8%9f-10867.aspx درمان گیاهی زردی نوزاد زردی نوزادی یکی از انواع یرقان است که ناشی از غلبه خلط صفرا می‌باشد. در منابع طب سنتی، عوامل مختلفی از قبیل سوءمزاج‌های گرم بدن، ورم، ضعف و سوءمزاجات کبد و کیسه صفرا و نیز انسدادهای کبد و مجاری صفراوی از علل یرقان ذکر شده است که از این میان، سوءمزاج و ضعف کبد را می‌توان از مهم‌ترین عوامل یرقان نوزادی نام برد.... http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-10866.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2017-02-08 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-10866.aspx رفع خجالت کودکان با 6 روش صحیح از انگ زدن به کودک پرهیز کنید از گفتن جملاتی نظیر «او را ببخشید،کمی خجالتی است!» خودداری کنید. بیان چنین جملاتی سبب می شود کودک شما گمان کند دچار مرضی درمان ناپذیر است و خجالتی بودن جزو ذات اوست... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-10862.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-02-07 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-10862.aspx خصوصیات لباس مناسب در دوران بارداری یکی از نگرانی‌های همیشگی زنان باردار انتخاب لباس مناسب در دوران بارداری است. http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10863.aspx بارداری و زایمان 2017-02-07 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10863.aspx چگونه گریه نوزاد را ارام کنیم؟ گریه طولانی لزوما به معنی وجود یک مشکل جدی نیست چند راه حل خوب وجود دارد... http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-10864.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2017-02-07 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-10864.aspx علت لوس شدن کودکان امکان ندارد بچه, با محبت لوس شود. لوس شدن کودک هیچوقت نتیجه ابراز محبت نیس... http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%b3-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10865.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2017-02-07 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%b3-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10865.aspx تغذیه مادر پس از بارداری برنامه تغذیه ای مشخص و ویژه ای لازم نیست میوه جات ، غذای پروتئینی به حد کافی ، همگی لازم اند ولی لزومی ندارد که برنامه غذایی خاصی را به خانواده تحمیل کنیم. ... http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-مادر-418/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10860.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2017-02-06 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-مادر-418/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10860.aspx روانشناسی کودکان 5 تا 7 سال سنین 3/5 - 4/5 - 5/5 -7 سنین ناسازگاری بچه ها است. http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d8%aa%d8%a7-7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10861.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2017-02-06 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d8%aa%d8%a7-7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10861.aspx کم خونی وخطرات آن در دوران بارداری علایم شایع کم خونی عبارتند از حالت تنگی نفس خستگی ، ضعف ، یا غش رنگ پریدگی ..... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10858.aspx بارداری و زایمان 2017-02-05 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10858.aspx سقط جنین و بارداری ناموفق تخمک صدمه دیده چیست؟ تخمک صدمه دیده نوع رایجی از سقط جنین است. این پدیده هنگامی رخ می دهد که تخم بارور شده در رحم کاشته می‌شود اما... http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/سقط-جنین-و-بارداری-ناموفق-417/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-10859.aspx بارداری و زایمان 2017-02-05 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/سقط-جنین-و-بارداری-ناموفق-417/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-10859.aspx ورم در دوران بارداری اگرچه ورم دوران بارداری معمولا بی ضرر است، اما در صورتی که کنترل نشود، می تواند بر کیفیت زندگی مادر و حتی جنین تاثیر بگذارد. http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10857.aspx بارداری و زایمان 2016-11-26 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10857.aspx کم خونی دوران بارداری و عواقب خطرناک آن کم خونی به هنگام بارداری عبارت است از کافی نبودن هموگلوبین به هنگام بارداری http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a2%d9%86-10855.aspx بارداری و زایمان 2016-11-15 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a2%d9%86-10855.aspx زخم سینه در دوران شیردهی بعضی از مادرانی که سینه های آنها شیر زیادی تولید می کند در طول شیردهی دردی عمیق و شدید در سینه خود احساس می کنند. http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-10856.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-11-15 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-10856.aspx درمان سرماخوردگی در بارداری با روش های طبیعی سرماخوردگی به طور کلی بیماری خطرناکی نیست اما هنگام سرماخوردگی در بارداری احتمال دارد مشکل حاد تر و شدیدتر شود و البته به دلیل محدودیت های مصرف دارو زنان باردار با مشکلات بیشتری نسبت به سایر افراد دست و پنجه نرم می کنند. http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-10852.aspx بارداری و زایمان 2016-11-13 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-10852.aspx تشخیص دیابت غالباً تشخیص بیماریهایی نظیر دیابت، در کودکان بر اساس شواهد اولیه بسیار سخت است http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-10850.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-11-13 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-10850.aspx 15 نکته درباره کاهش تب کودکان تب یک بیماری نیست، بلکه نشان دهنده عفونت در بدن می باشد. http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/مراقبت-های-پزشکی-428/15-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10853.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-11-07 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/مراقبت-های-پزشکی-428/15-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10853.aspx علت و درمان دندان درد در کودکان دندان درد در نوزادان و کودکان یک، دو، سه، چهار و پنج ساله نیز وجود دارد. برای کاهش درد و تسکین آن، دارو، مسکن و درمان های خانگی فوری وجود دارد. http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/مراقبت-های-پزشکی-432/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10851.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-11-03 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/مراقبت-های-پزشکی-432/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10851.aspx با این روش شب ادراری کودک را درمان کنید در دوره ای از کودکی ، یکی از مسائلی که باعث اذیت شدن والدین می شود. شب ادراری فرزندشان است. http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/بهداشت-و-سلامت-433/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-10847.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-10-31 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/بهداشت-و-سلامت-433/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-10847.aspx کودکان مضطرب امروز، بیماران دیابتی فردا متاسفانه حتی اگر میزان استرس بچه ها در حین بزرگ شدن کاهش پیدا کند، اثرات آن روی سلامتی به طور کامل از بین نمی رود http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-10848.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-10-31 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-10848.aspx آیا رنگ کردن مو در دوران بارداری ضرر دارد ؟ آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات نشان داده ، مواد شیمیایی موجود در رنگ مو باعث نقص جنینی می‌شود. http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f-10849.aspx بارداری و زایمان 2016-10-31 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f-10849.aspx گرفتگی بینی در نوزادان چون مجاری بینی نوزاد باریک است اگر در این مجاری باریک ترشحات مخاطی جمع گردد یا هوای اتاق بیش از اندازه گرم باشد باعث گرفتگی بینی می شود . http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-10843.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-10-29 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-10843.aspx سن مورد نیاز کودکان به مکمل های غذایی رژیم‌های غذایی امروزی نمی‌توانند همه ویتامین‌ها و املاح مورد نیاز بدن ما را تامین کنند. http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-10844.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2016-10-29 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-10844.aspx 10 توصیه برای شروع یک بارداری سالم سالم ماندن در بارداری مقوله بسیار مهمی است که نه تنها سلامتی از جنبه فیزیکی بلکه ذهنی مادر را هم شامل می شود و برای رشد کودک هم بسیار مهم و ضروری است . http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/10-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-10845.aspx مراقبت قبل از بارداری 2016-10-29 http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/آمادگی-410/10-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-10845.aspx شنا، ورزشی عالی برای دوران بارداری شنا یکی از ایمن‌ترین ورزش هاست. http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/ورزش-و-نرمش-415/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10846.aspx بارداری و زایمان 2016-10-29 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/ورزش-و-نرمش-415/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10846.aspx زمان مناسب برای از شیر گرفتن کودک بهترین زمان از شیرگرفتن کودک پایان ۲سالگی است. http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10840.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2016-10-27 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10840.aspx عرق کردن کودک در اثر درجه حرارت بالا، درجه حرارت کودکان نیز بالا می‌رود و عرق می‌کنند. این امر گاهی حتی باعث کمبود آب بدن آنها می‌شود. http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/بهداشت-و-سلامت-429/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10841.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-10-27 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/بهداشت-و-سلامت-429/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-10841.aspx جویدن ناخن یکی از باورهای رایج این است که فشارهای عصبی و تنش‌های روزانه موجب ناخن جویدن در کودکان و نوجوانان می‌شود، این باور تا حد زیادی نیز درست است http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/بهداشت-و-سلامت-433/%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-10842.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-10-27 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/بهداشت-و-سلامت-433/%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-10842.aspx بهترین ورزش‌ها در بارداری بسیاری از افراد بر این باورند که یک زن باردار، باید تمام فعالیت ها و ورزش هایی را که قبل انجام می داده است کنار بگذارد و تنها به استراحت بپردازد. اما امروزه این نظریه کاملا مردود شده است http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/ورزش-و-نرمش-415/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10837.aspx بارداری و زایمان 2016-10-26 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/ورزش-و-نرمش-415/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10837.aspx روش هایی برای مقابله با بی خوابی نوزاد یک از مواردی که باعث دردسر والدین نوزاد می شود بی خوابی نوزاد در شب هاست که باعث می شود والدین کمی آزرده خاطر شوند . http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-10835.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-10-25 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-10835.aspx روش های جلوگیری از چاقی کودکان ۵ تا ۷ سال یکی از شایع ترین مشکلات کودکان به خصوص در شهر های بزرگ اضافه شدن بی رویه وزن آنهاست. http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/تغذیه-کودک-431/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b5-%d8%aa%d8%a7-%db%b7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10836.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-10-25 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/تغذیه-کودک-431/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b5-%d8%aa%d8%a7-%db%b7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10836.aspx تاثیر بادام بر ناباروری درمان ناباروری زنان با تغذیه و مصرف برخی از خوراکی ها هم امکان پذیر است http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/ناباروری-412/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-10831.aspx مراقبت قبل از بارداری 2016-10-24 http://www.mamanaclub.com/Articles/مراقبت-قبل-از-بارداری-393/ناباروری-412/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-10831.aspx کنترل وزن در بارداری خانم های باردار باید در هر شرایطی (چه لاغر باشند، چه طبیعی، چه چاق) افزایش وزنی متناسب با وضعیت خود داشته باشند http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10832.aspx بارداری و زایمان 2016-10-24 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-10832.aspx شیر خشک یا شیر مادر تغذیه ارتباط بسیار نزدیکی با سلامت کودک و بقای او در کوتاه مدت و طولانی مدت دارد http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-10833.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-10-24 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-10833.aspx بازی با کودکان ۵ تا ۷ سال کودکان 6 ساله معلومات خود را که از تجارب شخصی و یا از داستان‌های نقل شده کسب کرده است را به صورت ماهرانه‌ای در بازی‌ها به کار می‌گیرند http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/بازی-و-سرگرمی-469/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b5-%d8%aa%d8%a7-%db%b7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10834.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-10-24 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/بازی-و-سرگرمی-469/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b5-%d8%aa%d8%a7-%db%b7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-10834.aspx تربیت جنسی کودکان موضوع تربیت جنسی کودکان از دغدغه های اصلی و مهم والدین و مربیان است http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10830.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-07-10 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10830.aspx شیرخشک چه نوزادنی نیاز به شیرخشک دارند http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b4%da%a9-9830.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-07-04 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b4%da%a9-9830.aspx راهنمای خرید کفش کودک پا، قلب دوم انسان هاست http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9828.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-30 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/بهداشت-و-سلامت-421/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9828.aspx گاز گرفتن کودک و راهکارهای مقابله با آن دلیل کودکان برای این کار متفاوت است و این وابسته به سن آنها می‌باشد http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%86-9829.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2016-06-30 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%86-9829.aspx دندان درد در کودکان درد دندان زمانی بوجود می آید که دندان دچار پوسیدگی شده باشد http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/بهداشت-و-سلامت-429/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9826.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-06-29 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/بهداشت-و-سلامت-429/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9826.aspx مسواک کردن کودک پوسیدگی دندان کودک باید پُر شود؟ http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/بهداشت-و-سلامت-429/%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9827.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-06-29 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/بهداشت-و-سلامت-429/%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9827.aspx از پوشک گرفتن کودک آموزش از پوشک گرفتن کودک http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d8%b4%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9824.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2016-06-28 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d8%b4%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9824.aspx بدغذایی در کودکان غذا نخوردن کودک مشکل بسیاری از مادرانی است که کودکشان به ۶ ماهگی می‌رسد. http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%a8%d8%af%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9825.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-28 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%a8%d8%af%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9825.aspx درد واکسن با بیقراری بعد از واکسن چکار کنیم http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-9822.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-25 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-9822.aspx راهکارهای پس از واکسن بعد از واکسن حوله و آب گرم ممنوع http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-9823.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-25 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-9823.aspx اصول تربیتی کودکان 1 تا 2 سال چگونه کودک 1 ساله‌تان را از وسایلی که نمی‌خواهید به آن دست بزند دور نگه می‌دارید http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-1-%d8%aa%d8%a7-2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-9818.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2016-06-22 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تربیتی-کودک-468/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-1-%d8%aa%d8%a7-2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-9818.aspx رشد کودک در 1 تا 2 سالگی در 1 تا 2 سالگی فرزند دلبندتان تغییرات زیادی خواهد کرد و شما باید به رشد فیزیکی و ذهنی او کمک کنید. http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%af%d8%b1-1-%d8%aa%d8%a7-2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-9819.aspx 1 سالگی تا 2 سالگی 2016-06-22 http://www.mamanaclub.com/Articles/1-سالگی-تا-2-سالگی-397/تغذیه-کودک-423/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%af%d8%b1-1-%d8%aa%d8%a7-2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-9819.aspx تغذیه کودکان 5 تا 7 سال صبحانه کودک مهم ترین وعده غذایی او است http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/تغذیه-کودک-431/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d8%aa%d8%a7-7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-9820.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-06-22 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/تغذیه-کودک-431/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d8%aa%d8%a7-7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-9820.aspx خصوصیات کودکان 3تا7 سال مطمئنا برای هر کودک ویژگیهای اخلاقی متفاوت است. اینها کلیات ویژگیهای کودکان در سنین 3 تا 7 سال است http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-3%d8%aa%d8%a77-%d8%b3%d8%a7%d9%84-9821.aspx 5 سالگی تا 7 سالگی 2016-06-22 http://www.mamanaclub.com/Articles/5-سالگی-تا-7-سالگی-399/روانشناسی-و-تربیت-434/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-3%d8%aa%d8%a77-%d8%b3%d8%a7%d9%84-9821.aspx زبان کودکان را یاد بگیرید چطور قدرت سخنوری نوزاد خود را بالا ببرید! http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af-9816.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-21 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af-9816.aspx تشخیص صدای کودکان این زبان صداهایی هس که کودک از خودش درمیاره تا منظور خودشو بفهمونه http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9817.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-21 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/مراقبت-های-پزشکی-420/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9817.aspx رشد کودک از چه زمانی نگران وزن گرفتن کودک باشیم http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9815.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-20 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-9815.aspx چگونه با فرزندانمان دوست باشیم اصیل‌ترین و مهم‌ترین احتیاجات روانی کودک، برخورداری از محبّت است http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-9813.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-06-19 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-9813.aspx سفر در بارداری آیا مسافرت در بارداری مجاز است؟ http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-9814.aspx بارداری و زایمان 2016-06-19 http://www.mamanaclub.com/Articles/بارداری-و-زایمان-394/تغذیه-و-سلامت-413/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-9814.aspx 5نکته در مورد شیردهی در تابستان چرا کودک در آب و هوای گرم تمایل چندانی به شیر خوردن نشان نمی‌دهد؟ http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/5%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-9811.aspx از بدو تولد تا 1 سالگی 2016-06-18 http://www.mamanaclub.com/Articles/از-بدو-تولد-تا-1-سالگی-395/تغذیه-کودک-419/5%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-9811.aspx استعدادیابی در کودکان اولین روش برای کشف استعدادهای کودک مشاهده رفتار اوست http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9812.aspx 2 سالگی تا 5 سالگی 2016-06-18 http://www.mamanaclub.com/Articles/2-سالگی-تا-5-سالگی-398/روانشناسی-و-تربیت-430/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-9812.aspx